Responsive image

EN - IT - PT - ES - CA - NL - FI

Welkom bij

MUVigator

De praktische gids om met MUV te bouwen aan gelukkige steden en een betere samenleving

NAVIGEREN IN DE MUVigator

Er zijn extra tools en informatiebronnen beschikbaar die je helpen bij de navigatie. Zo herken je ze:

MUV-documenten

Thematische inzichten en uitgebreide rapporten over het MUV-onderzoek.

Digitale middelen

Digitale tools, cases, tips en voorbeelden.

Fysieke middelen

Handleidingen, tools en gidsen.

HOOFDSTUK 1 - CHALLENGE

Je eerste
MUV-uitdaging.

HOOFDSTUK 1 - CHALLENGE

Je eerste
MUV-uitdaging.

Betrek zoveel mogelijk mensen actief bij het thema mobiliteit.

Responsive image

DIT IS HET BELANGRIJKSTE

Het wordt een spannende reis: ontspan en vind een concrete en haalbare uitdaging, voor een optimaal resultaat.

OMSCHRIJVING

MUV benadert stedelijke uitdagingen op verschillende manieren, met zowel bottom-up als top-down processen:

  • bottom-up,door actief de lokale bevolking erbij te betrekken, individuele CO2-uitstoot te verminderen en door de inclusiviteit, veiligheid, veerkracht en duurzaamheid te verbeteren;
  • top-down, door de processen voor beleidsontwikkeling opener te maken met behulp van crowdsourced data en vindingrijkheid.

Stedelijke mobiliteit is een startpunt: een stedelijk vraagstuk waar iedereen mee te maken krijgt, zowel nu als in de toekomst.

Mobiliteitsuitdagingen kunnen gaan over milieu, sociale kwesties, economie, cultuur of een mix hiervan.

Door ze aan te gaan op het niveau van de buurt of wijk kun je mensen voor de langer termijn betrekken bij een proces waarbij de voordelen direct merkbaar zijn.

TIPS & TRICKS

Actief luisteren is het belangrijkst: bestudeer de beschikbare data, praat met je inwoners en betrek er vooral ook vanaf dag 1 mensen bij van de gemeente, vervoersbedrijven, belangengroepen en onderzoekers (houd vol; uiteindelijk krijg je hun vertrouwen wel).

Probeer je te richten op een specifiek gebied (buurten waar je directe contacten mee hebt) of een specifieke doelgroep (studenten, medewerkers…).

Gebruik OKR's, als je daar bekend mee bent, en stel heldere doelen, zoals:

  • hoeveel mensen je wilt bereiken
  • hoeveel actieve deelnemers je wilt
  • hoeveel CO2-reductie je wilt bereiken of hoeveel oplossingen je geïmplementeerd wilt zien.

MUV-DOCUMENTEN

We doen alles met stijl, dus kijk vooral ook even naar de MUV Brand Analysis, Visual Identity, Style Guide en Template Set. We nodigen je uit in onze wereld met deDocumentation on neighborhoods' mobility baseline and MUV Pilots ecosystems.

Jij mobiliseert je buurtbewoners, wij geven je de Guidelines on participatory approach and co-design workshops.

Als je weer uit wilt zoomen naar de ontwikkeling gebruik je hetFramework for district-level smart mobility planning.

Je beheerst heel hoofdstuk 1 als je je ook hebt verdiept in onzeToolkit for emergent mobility governance models at district level.

ZO BETREK JE IEDEREEN ERBIJ

Neem zoveel mogelijk persoonlijk contact op, in plaats van lange berichten te sturen via mail of Facebookgroepen.

We hebben het MUV brand ontwikkeld om je te helpen.

DIGITALE MIDDELEN

Gebruik online enquêtes om feedback en inzichten op te halen.

Gebruik online enquêtes om feedback en inzichten op te halen. Wij hebben goede ervaringen met Google Forms en Typeform. Bekijk dit voorbeeld.

FYSIEKE MIDDELEN

Bekijk de 'discovery' tools.

Neem een kijkje bij de 'Discovery' tools in deMUV-co-creation toolkit. Verken het co-creative landscape (door WAAG).

LESSEN VAN DE PILOTS

HIER KUN JE DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN BEKIJKEN VAN DE PILOTSTEDEN.

CITATEN EN FOTO'S VAN DE PILOTS

EN ZO IS ONZE REIS VERLOPEN
KIJK SNEL

DE MUV INTROVIDEO!

LINKS NAAR ANDERE FASEN

Je bent een mobiliteitsrebel en lineair reizen is niks voor jou? Spring gerust van het ene naar het andere hoofdstuk. Vanaf hier raden wij aan2: TOOLS en en 6: MEASURE Die hangen hiermee samen.

HOOFDSTUK 2 - TOOLS

Co-design MUV phygital tools

HOOFDSTUK 2 - TOOLS

Co-design
MUV phygital tools

Co-ontwerp digitale en fysieke contactmomenten, maak van de
uitdaging een game en geef zo je inwoners de regie.

Responsive image

DIT IS HET BELANGRIJKSTE

Zo begin je met het versterken van je gemeenschap: stel doelen, wees eerlijk en maak het leuk.

OMSCHRIJVING

Een positieve aanpak is dé manier om mensen mee te krijgen en een sterke beweging te creëren. Daarom heeft MUV digitale en fysieke tools ontwikkeld die je zelf helemaal kunt aanpassen.

De MUV game-app betrekt de gemeenschap bij je project en bevordert betere mobiliteitsgewoonten. Ook genereert de app via crowdsourcing persoonlijke mobiliteitsdata die je kunt gebruiken in besluitvormingsprocessen.

De MUV meetstations zijn gemaakt om via crowdsourcing milieukundige data te genereren die als bewijs dienen in besluitvormingsprocessen. Nieuwe/actieve mobiliteitsgewoonten leren gaat niet altijd vanzelf. De tools van MUV maken dit proces makkelijk, aantrekkelijk, actueel en sociaal.

TIPS & TRICKS

Passen de tools van MUV niet bij jouw uitdaging of gemeenschap? Geen paniek: kies gerust iets anders. Maar let er wel op dat het leuk is en dat persoonlijke gegevens beveiligd zijn.

MUV-DOCUMENTEN

Connect with your community, verken detools for urban mobility en duik diep in de MUV service requirements.

Leer meer over de Smartphone and wearable applications, leer hoe je een Monitoring Station bouwt en kijk bijcommunicate hoe je je resultaten in stijl publiceert.

ZO BETREK JE IEDEREEN ERBIJ

Tijd om je gemeenschap in te zetten. Kies zelf welke middelen je gebruikt maar bedenk wel: hoe meer kanalen je gebruikt, des te meer werk het is voor jou...

Handige tools te over, en wij hebben ze allemaal uitvoerig gebruikt…

Eventbrite, Facebookgroepen en -pagina's, Twitter, Instagram, Slack.

FYSIEKE MIDDELEN

Speel het MUV-bordspel en pas zo de app aan.

Test je touchscreen-behendige vingers op het MUV-bordspel.

Leer zelf een monitoringstation te bouwen.

Tadaaa: hier is de doe-het-zelf-kit.

LESSEN UIT DE PILOTS

BEKIJK DE GEWELDIGE AVATARS DIE DE STEDEN HEBBEN GEMAAKT.

CITATEN EN FOTO'S VAN DE PILOTS

EN ZO IS ONZE REIS VERLOPEN
KIJK SNEL

DOWNLOAD DE APP EN BEKIJK DE WEBSITE VOOR DE MEETSTATIONS.

LINKS NAAR ANDERE FASEN

Je bent een mobiliteitsrebel en lineair reizen is niks voor jou? Spring gerust van het ene naar het andere hoofdstuk. Vanaf hier raden wij aan 1: CHALLENGE en 3: PLAY Die hangen hiermee samen.

HOOFDSTUK 3 - PLAY

Klaar voor de start: MUV!

HOOFDSTUK 3 - PLAY

Klaar voor de start:
MUV!

Tijd voor actie: speel het spel met je buurt!

Responsive image

DIT IS HET BELANGRIJKSTE

Zorg voor je buurtbewoners: vertrouwen is belangrijk.

OMSCHRIJVING

Je buurtbewoners betrekken bij het project is misschien wel het mooiste onderdeel van dit proces. Je kunt de boodschap op verschillende manieren brengen. Afhankelijk van je gemeenschap en de uitdaging waar je mee werkt kun je focussen op het sociale aspect van de game, de individuele opbrengst, de data die het spel oplevert, het versterken van actief burgerschap, of de duurzaamheidsimpact door groener gedrag.

MUV heeft verschillende vormen ontwikkeld, zowel fysiek als digitaal, om je te helpen. Bekijk ze snel en ontdek welke het beste zouden werken voor jouw buurtbewoners.

TIPS & TRICKS

Kijk of bevriende bedrijven, restaurants en winkels bereid zijn om tegoedbonnen weg te geven als beloning voor het meedoen en boek hun gebouwen voor evenementen.

Vraag vrienden die schrijven voor blogs of regionale media en alle stakeholders die je er vanaf dag één bij hebt betrokken om je te helpen de boodschap te verspreiden. Organiseer MUV-app challenges en stimuleer de competitiedrang: hoe meer spelers, des te groter je impact.

MUV-DOCUMENTEN

Bekijk deguidelines voor MUV-implementatie en laat je inspireren door de communicatiematerialen die er al zijn.

Kijk voor inspiratie voor de activiteiten met buurtbewoners naar onze pilotsteden:Amsterdam, Barcelona, Fundão, Gent, Helsinki en Palermo.

ZO BETREK JE IEDEREEN ERBIJ

Een officieel lanceringsevenement kan gratis PR opleveren. Een Facebookpagina of -groep is nu handig…

Probeer de media mee te krijgen door een Press Kitte delen.

Maak grappige nieuwsvideo's voor je YouTube kanaal.

Bereik je plaatselijke bewoners via nieuws- en videocontent. Bekijk bijvoorbeeld deze van Palermo, Teresina en Dudelange.

DIGITALE MIDDELEN

Bekijk de resultaten van de Sustainable City Tournaments.

Open de infographic.

FYSIEKE MIDDELEN

MUV's open dagen.

Bekijk de richtlijnen voor de MUV Open Dagen.

LESSEN UIT DE PILOTS

BEKIJK HOE DE PILOTSTEDEN DE BUURTBEWONERS ERBIJ HEBBEN BETROKKEN.

CITATEN EN FOTO'S VAN DE PILOTS

EN ZO IS ONZE REIS VERLOPEN.
KIJK SNEL

DEZE VIDEO LEGT UIT HOE MUV WERKT.

LINKS NAAR ANDERE FASEN

Je bent een mobiliteitsrebel en lineair reizen is niks voor jou? Spring gerust van het ene naar het andere hoofdstuk. Vanaf hier raden wij aan: 2: TOOLS en 4: DATA Die hangen hiermee samen.

HOOFDSTUK 4 - DATA

Van MUV-data via co-design naar beleid.

HOOFDSTUK 4 - DATA

Van MUV-data via co-design
naar beleid.

Big data: grote verantwoordelijkheid.

Responsive image

DIT IS HET BELANGRIJKSTE

Het draait om kwantiteit om in deze fase: hoe meer ideeën je genereert, des te beter je kwaliteit straks is.

OMSCHRIJVING

MUV-mobiliteitsdata blijft van de gemeenschap die de data heeft gegenereerd.

Mits goed ingezet kan data een enorme impact hebben.

MUV stelt workshopformats voor open innovatie beschikbaar die inwoners helpen begrijpen hoe mobiliteitsdata in combinatie met andere data nieuwe ideeën en oplossingen opleveren om stedelijke leefbaarheid te verbeteren.

Ook weer op een leuke, motiverende manier.

TIPS & TRICKS

Zorg dat je zoveel mogelijk mensen meekrijgt: inwoners, data geeks, mobiliteitsstakeholders, activisten, politici, onderzoekers, professionals. Deze activiteiten duren minstens 1 dag, dus zorg in elk geval voor koffie en iets lekkers voor iedereen (en een prijs voor de hackathon kan ook flink helpen…)

Het geeft niks als er hele gekke ideeën en oplossingen bij zitten: die brengen het gesprek over MUV in beweging.

MUV-DOCUMENTEN

Bekijk de resultaten van de co-creatiesessies met de wijken en de Open datasets die eruit kwamen. Doe inzichten op met MUV-datavisualisatie.

ZO BETREK JE IEDEREEN ERBIJ

Nu de activiteiten intensiever worden (en toch leuk) is het tijd om alle contacten die je hebt gelegd te benutten. Hou je niet in: spam!

DIGITALE MIDDELEN

Kijk hoe we een grotere digitale groep hebben gemobiliseerd.

We hebben twee online hackathons gehouden. Bekijk de Sustainable Mobility Hackathon in Barcelona en de MUV Datathon.

FYSIEKE MIDDELEN

Het co-creatie workshopformat.

Bekijk het MUV-ecosysteem voor samenwerking. Bekijk voor meer over co-creatie de tools voor 'idea generation' en 'negotiation' co-design.

LESSEN UIT DE PILOTS

BEKIJK HOE DE PILOTSTEDEN DE INWONERS MEEKREGEN IN DE CO-CREATIE VAN MOBILITEITSOPLOSSINGEN.

CITATEN EN FOTO'S VAN DE PILOTS

EN ZO IS ONZE REIS VERLOPEN
KIJK SNEL

ZO GING HET IN GENT

KIJK SNEL

OPEN DATAPLATFORM (ALLE OPEN DATA DIE WE VERWERKT HEBBEN)

LINKS NAAR ANDERE FASEN

Je bent een mobiliteitsrebel en lineair reizen is niks voor jou? Spring gerust van het ene naar het andere hoofdstuk. Vanaf hier raden wij aan: 3: PLAY en 5: VOICE Die hangen hiermee samen.

HOOFDSTUK 5 - VOICE

Laat je stem horen en MUV vooruit!

HOOFDSTUK 5 - VOICE

Laat je stem horen
en MUV vooruit!

Verbreed het gesprek over de nieuwe oplossingen
door alle inwoners, media en politici erbij te betrekken.

Responsive image

DIT IS HET BELANGRIJKSTE

Delen, delen en nog eens delen: maakt niet uit hoe.

OMSCHRIJVING

Het gesprek over nieuwe oplossingen, ideeën en maatregelen moet meer en meer mensen bereiken, wil je effectief zijn.MUV heeft online en offline tools ontwikkeld om je hiermee te helpen (let op: ze zijn niet allemaal legaal…!)

TIPS & TRICKS

Maak het visueel, zo maak je zelfs complexe ideeën helder.

MUV-DOCUMENTEN

Gebruik de rijkdom aan kennis van MUV recommendations on a new mobility solution tob e implemented in each neighborhood. Als je er klaar voor bent, kun je gebruik maken van hetproposal of new mobility solutions for each pilot neighborhood.

ZO BETREK JE IEDEREEN ERBIJ

Deel de MUV-enquêtes via je digitale kanalen. Gebruik posters dichtbij de buurt of wijk waarmee je hebt gewerkt (zorg er wel voor dat je VOLLEDIGE toestemming hebt om dat te doen).

DIGITALE MIDDELEN

Bekijk voorbeelden van MUV-enquêtes.

Dit zijn die vanPalermo & Fundão.

FYSIEKE MIDDELEN

Laat je inspireren door deze geweldige campagnes

Vind voorbeelden van Palermo & Fundão.

LESSEN UIT DE PILOTS

ONTDEK HOE HET GESPREK OVER NIEUWE OPLOSSINGEN VERLIEP IN ELKE PILOTSTAD.

LINKS NAAR ANDERE FASEN

Je bent een mobiliteitsrebel en lineair reizen is niks voor jou? Spring gerust van het ene naar het andere hoofdstuk. Vanaf hier raden wij aan: 4: DATA en 6: MEASURE Die hangen hiermee samen.

HOOFDSTUK 6 - MEASURE

Meet MUV (en optimaliseer!)

HOOFDSTUK 6 - MEASURE

Meet MUV
(en optimaliseer!)

Je wordt altijd beoordeeld op de cijfers… Dus aarzel niet en duik erin!

Responsive image

DIT IS HET BELANGRIJKSTE

Kaizen: het Japanse woord voor continu verbeteren. Het draait allemaal om bouwen, meten en leren. En optimaliseren.

OMSCHRIJVING

Als je heldere en haalbare doelen hebt gesteld, dan kun je nu kijken wat er is gebeurd. De meetbare resultaten van MUV kunnen sterk van aard verschillen. Dit zijn de belangrijkste:

  • aantal mensen bereikt
  • aantal actieve deelnemers
  • opgeslagen GHG
  • aantal geïmplementeerde, op data gebaseerde oplossingen

TIPS & TRICKS

Deel de resultaten die je hebt gemeten: dat helpt je om eerlijke feedback te krijgen en je MUV-reis bij te sturen.

MUV-DOCUMENTEN

Om goed te kunnen meten en de juiste dingen te meten heeft MUV de triple sustainability analysis voor je gemaakt. Als je wilt zien hoe onze pilots het deden, bekijk dan de impact evaluation: results stemming from evaluation of the pilots - final release.

ZO BETREK JE IEDEREEN ERBIJ

Verspreid eenvoudige enquêtes via de digitale kanalen. Voor het verzamelen van indrukken, feedback en inzichten van stakeholders kun je het beste persoonlijke meetings of telefonische interviews houden. Dat werkt het snelst.

DIGITALE MIDDELEN

Vraag toegang aan tot het MUV webdashboard

via: info@muv2020.eu

LESSEN UIT DE PILOTS

GEMETEN RESULTATEN VAN DE PILOTSTEDEN.

KIJK SNEL

Download the MUV Charter.

LINKS NAAR ANDERE FASEN

Voordat je je reis in de MUVigator afsluit, kun je nog naar een van deze gerelateerde fasen springen. 5: VOICE en 1: CHALLENGE.

Responsive image

EN WAT NU?
KIES HIER JOUW
VOLGENDE 'MUV'

START OPNIEUW EN OPTIMALISEER JE REIS IN DE MUVIGATOR

Ga naar start

START NU! ACTIVEER JE BUURT

MUV Game